Uncategorised


 

 

     Strona Akcji Katolickiej nr 1

Archidiecezji Krakowskiej

Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Na Wzgórzach

 
 

 004 005

 

Mili Goście ...

     Miło jest nam gościć wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. Opisujemy i ilustrujemy w niej wszystkie ważne informacje i wydarzenia, szczególnie dotyczących Akcji Katolickiej, choć nie tylko. Dotyczy to stałych informacji, zdarzeń, które już były, aktualnych wydarzeń oraz informacje o zdarzeniach mających nastąpić. Zawarte tutaj informacje stają się swoistym dziennikiem życia naszej wspólnoty i parafii. Witryna jest ciągle rozbudowywana, mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj interesujące go pozycje. Mile widziane będą sugestie dotyczące naszych publikacji, jak również czekać będziemy na przesłanie nam propozycji artykułów, czy zdjęć.

     Zapraszamy do wnikliwego czytania naszej witryny.

 

DSC00535 007 kosciol n

 

O parafii ...       

     Parafia nasza położona jest w północno-wschodniej części Krakowa, dawniejszadzielnica - Nowa Huta, obecnie - Dzielnica XVII miasta Krakowa. Zajmuje terenpołożony na osiedlach: Na Wzgórzach - geog. Wzgórza Krzesławickie, Na Stoku, Grębałów, Krzesławice (częściowo). Według podziału terytorialnego Archidiecezji  Krakowskiej należymy do dekanatu - Bieńczyce.

     Nasz kościół położony jest na zboczu wzgórza przy ulicy Kocmyrzowskiej,os. Na Wzgórzach 1a.Na terenie parafii znajduje się duży cmentarz komunalny. Odpust w naszym kościele jest w drugą niedzielę wielkanocną - Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz w sobotę po oktawie Bożego Ciała - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

    Parafia liczy około 15 000 osób.

 
motto na dziś:  

Albert Einstein wyznał, że w przeszłości nie zdawał sobie sprawy, że każda jego uwaga zostanie wychwycona i zapisana; że będzie mieć tak wielkie znaczenie. Gdyby to przewidział, to bardziej liczyłby się z tym, co robi i mówi

 

 

9

 
 

Niedziela,

19 marca 2023 r.A.

 

IV niedziela 

Wielkiego Postu A

 

 

7
 
 

Czytania:

Pierwsze czytanie: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13b

Psalm: Ps 23

Drugie czytanie: Ef 5,8–14

Ewangelia: J 9, 1-41

EWANGELIA

EWANGELIA

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

J 9, 1-41

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?»

On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi».

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».

 

6

 

IV niedziela Wielkiego Postu....

Chrystus rozjaśnia ciemności grzechu

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza "Cieszcie się" i rozpoczyna antyfonę na wejście, przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat liturgicznych koloru różanego i ozdabiać ołtarz kwiatami.

                     Dzisiejsze czytania czytania liturgii słowa prowadzą nad do rozmyślań nad widzeniem i ślepotą, światłością i ciemnością. Bóg patrzy inaczej - poucza nas opowieść pierwszego czytania. Człowiek patrzy na to co zewnętrzne, Bóg widzi więcej. I szanse, by widzieć więcej daje człowiekowi Bóg w Jezusie Chrystusie. Kto się na niego zamyka jest ślepcem, choćby i twierdził, że widzi. Kto Go przyjmuje, kto pozwala otworzyć sobie oczy, widzi więcej. Zaczyna jakby patrzyć oczyma samego Boga.... A widząc więcej dostrzega też, co jest skarbem, a co brudem.

Czasem można patrzyć i nie widzieć. Musi się dopiero coś w człowieku poprzestawiać, by to dostrzegł. Dość często bywa tak w sprawach wiary. Właśnie o tym cudzie odzyskania wzroku – niekoniecznie przez niewidomych – są czytania tej niedzieli. Warto pamiętać, że są one dobrane tak, by stanowić kolejny etap przygotowania do chrztu (lub odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych). To właśnie chrzest można potraktować jako przywrócenie wzroku; jako oświecenie

 
 
5
 
 
 
Aktualności  >>> czytaj
 
 Liturgia Mszy św.  >>>  czytaj
 
 Ogłoszenia duszpasterskie   >>>   czytaj
 
 
 
Komentarz do Ewangelii
 
 
 

 

Korespondencyjny Kurs Biblijny

Organizatorem  Korespondencyjnego  Kursu  Biblijnego  jest  Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kursem w imieniu uczelni  kieruje ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. Prowadzi on badania nad treściami katechezy oraz współzależnościami zachodzącymi między wychowaniem i religią. Kieruje również zespołem przygotowującym podręczniki katechetyczne. Profesor jest  także autorem m. in. książek:  Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994; Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996; Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Wyd. WAM. Kraków 1998; Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WAM, Kraków 2005; Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Wyd. WAM, Kraków 2007; J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, Wyd. WAM, Kraków 2012. Współpracuje również z portalem DEON.pl, redagując dział „Pytania o wiarę”.

Celem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego jest umożliwienie dostępu i ułatwienie zrozumienia treści ksiąg zarówno Nowego jak i Starego Testamentu. Ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma Świętego. zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. W jego materiałach nie tyle chodzi o jednoznaczne wyjaśnienie poszczególnych ksiąg, rozdziałów czy też wierszy czytanych perykop – bo to jest niemożliwe, lecz o wskazanie drogi, po której winno się kroczyć, aby je rozumieć.

Uczestnikiem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może być każdy zainteresowany Pismem św. Chętnym nie stawia się żadnych ograniczeń, np. wiek, wykształ­ce­nie itp.

Całość Korespondencyjnego Kursu Biblijnego można podzielić na pięć części. W każdej z nich czytamy księgi Pisma św. oraz zajmujemy się odkrywaniem ich religijnej treści.

Praca uczestników Korespondencyjnego Kursu Biblijnego polega na czytaniu wskazywanych w materiałach kursu ksiąg Pisma św. Same materiały zawierają tylko niezbędne do tej lektury wprowadzenia i komentarze. Po przeczytaniu i pracy nad treścią wskazanej księgi uczestnik kursu powinien wypełnić i odesłać na adres redakcji umieszczony na końcu każdego zeszytu kwestionariusz. Kwestionariusz ten zostaje oceniony przez kierujących kursem i odesłany z kolejnym zeszytem. Pozwala to uczestnikowi kursu mieć w miarę obiektywne rozeznanie o stopniu zrozumienia treści religijnych, jakie zawiera czytana i studiowana przez niego księga Pisma św. Ponadto przy końcu każdej części kursu (jest ich pięć) jego uczestnicy formie pisemnej opracowują jeden z podanych wcześniej tematów. Jest on związany z opracowanym wcześniej materiałem biblijnym. Osoby, które poprawnie opracowały wszystkie kwestionariusze oraz napisały wszystkie wypracowania, otrzymują dyplom ukończenia kursu. Dyplom ten nie daje jednak żadnych uprawnień zawodowych.

Istnieje także możliwość korzystania z samych materiałów bez wypełniania i odsyłania do redakcji kwestionariuszy.

Kontakt

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc do nas:

Zbigniew Marek SJ

ul. Zaskale 1

30-250 Kraków

„Kurs Biblijny”

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku kontaktowania się drogą listowną organizatorzy proszą o dołączenie koperty z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.

 

 

 

 1a

 
 
Transmisje Mszy św, w telewizji, radiu i w internecie
 
 
 
 
Msze św. - Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, ul. Bulwarowa
 
 
 

Msze Święte na żywo przez internet

 Na stronie msza-online.net znajdziesz odnośniki do stron parafii udostępniających obraz kamer i dźwięk z kościołów,
dzięki czemu można oglądać na żywo transmisje z mszy oraz nabożeństw w internecie. Kliknij poniżej we właściwy link.

Msze święte na żywo po polsku
Msze święte po angielsku
Msze święte po niemiecku
Msze święte po łacinie
Msze święte po chińsku
Msze święte po chorwacku
Msze święte po czesku
Msze święte po fińsku
Msze święte po francusku
Msze święte po hiszpańsku
Msze święte po litewsku
Msze święte po portugalsku
Msze święte po słowacku
Msze święte po ukraińsku
Msze święte po włosku
Msze święte po węgiersku
Nabożeństwa na żywo
Różaniec na żywo

Po wejściu w zakładkę zobaczysz kalendarz z Mszami Świętymi dzisiaj i na najbliższe dni. Kliknij w godzinę,
kiedy będziesz chciał uczestniczyć we Mszy Świętej.
Jeżeli chcesz natychmiast uczestniczyć we Mszy Świętej kliknij w aktywny link w “Oglądaj na żywo Mszę Św.”
a adres strony z transmisją Mszy automatycznie się otworzy i będziesz mógł obejrzeć ją na żywo.
Strona stworzona została z myślą o wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w kościele we Mszy Świętej
– chorych, podróżujących, przebywających w krajach bez kościołów.
 
Niedziela - Msze św. w telewizji i radiu:

godz. 7:00 – TVP 1
godz. 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
godz. 9:30 – Telewizja TRWAM
godz. 10.30 – Polsat Rodzina
godz. 11.00 – TVP 1
godz. 13:00 – TVP POLONIA
godz. 19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

Msze św. oraz nabożeństwa w Internecie w Archidiecezji Krakowskiej

TV Miłosierdzie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach:
godz. 9:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15.00 Godzina Miłosierdzia; 15:20; 16.30 (dodatkowa); 18:00
Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej:
godz.: 06:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu:
godz.: 7:00; 9:00; 11:00 oraz 17:00
Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie –  Pallotti.fm:
godz.: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 18:00; 20:00
Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej:
godz. 18:00 Msza św.; godz. 20.30 Różaniec
Parafia św. Marii Magdaleny w Poroninie:
godz. 7:00; 9:00; 11:00; 17:00; 20:00
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie:
godz. 6:00; 7:30; 9:00; 11:00; 12:00; 15:30; 18:00
 

  odwiedź stronę:   grebalow-krakow.pl

Wizyta duszpasterska – Kolęda - 2019 - 2020 r.

Lista poniższa nie jest pełna i będzie uzupełniona w najbliższych dniach.

Wizytę księdza zapowie wcześniej ministrant. Proszę przygotować stół, krzyż, świece, Pismo święte, kropidło, wodę święconą. Wodę święconą należy wcześniej pobrać do własnego naczynia z pojemnika w przedsionku kościoła. Zwierzęta domowe proszę zamknąć na czas kolędy w osobnym pomieszczeniu.

Początek formularza

Dół formularza

data

dzień

od godz.

adres

trasa

2019-12-27

piątek

08:00

ul. Bacewiczówny

ul. Bacewiczówny, Czerw. Kapturka, Porazińskiej, Płomyczka, Kownackiej

2019-12-27

piątek

08:00

ul. Czerwonego Kapturka

ul. Bacewiczówny, Czerw. Kapturka, Porazińskiej, Płomyczka, Kownackiej

2019-12-27

piątek

08:00

ul. Kownackiej

ul. Bacewiczówny, Czerw. Kapturka, Porazińskiej, Płomyczka, Kownackiej

2019-12-27

piątek

08:00

ul. Porazińskiej

ul. Bacewiczówny, Czerw. Kapturka, Porazińskiej, Płomyczka, Kownackiej

2019-12-27

piątek

08:00

ul. Płomyczka

ul. Bacewiczówny, Czerw. Kapturka, Porazińskiej, Płomyczka, Kownackiej

2019-12-27

piątek

08:30

ul. Kisielewskiego

 

2019-12-27

piątek

09:00

os. Na Stoku 4

 

2019-12-28

sobota

08:30

ul. Luborzycka

 

2019-12-28

sobota

08:30

ul. Poniatowskiego

 

2019-12-28

sobota

08:30

os. Na Stoku 51

os. Na Stoku 51, 52

2019-12-28

sobota

08:30

os. Na Stoku 52 (m. przy szkole)

os. Na Stoku 51, 52

2019-12-28

sobota

08:30

ul. Bukszpanowa

ul. Bukszpanowa, Obwodowa, Geodetów

2019-12-28

sobota

08:30

ul. Geodetów

ul. Bukszpanowa, Obwodowa, Geodetów

2019-12-28

sobota

08:30

ul. Obwodowa

ul. Bukszpanowa, Obwodowa, Geodetów

2019-12-30

poniedziałek

08:30

os. Na Stoku 28

 

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Petofiego 4

ul. Petofiego domki, 4, 6, 8, 10, 12

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Petofiego 6

ul. Petofiego domki, 4, 6, 8, 10, 12

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Petofiego 8

ul. Petofiego domki, 4, 6, 8, 10, 12

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Petofiego 10

ul. Petofiego domki, 4, 6, 8, 10, 12

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Petofiego 12

ul. Petofiego domki, 4, 6, 8, 10, 12

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Petofiego domki

ul. Petofiego domki, 4, 6, 8, 10, 12

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Głębinowa

ul. Przymiarki, Styczna, Jubileuszowa, Głębinowa

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Jubileuszowa

ul. Przymiarki, Styczna, Jubileuszowa, Głębinowa

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Przymiarki

ul. Przymiarki, Styczna, Jubileuszowa, Głębinowa

2019-12-30

poniedziałek

08:30

ul. Styczna

ul. Przymiarki, Styczna, Jubileuszowa, Głębinowa

2019-12-31

wtorek

08:30

os. Na Stoku 9

 

2019-12-31

wtorek

08:30

ul. Bolesława Krzywoustego

ul. L. Białego, B. Wstydliwego, B. Krzywoustego, K. Sprawiedliwego, K. Jagiellończyka

2019-12-31

wtorek

08:30

ul. Bolesława Wstydliwego

ul. L. Białego, B. Wstydliwego, B. Krzywoustego, K. Sprawiedliwego, K. Jagiellończyka

2019-12-31

wtorek

08:30

ul. Kazimierza Jagiellończyka

ul. L. Białego, B. Wstydliwego, B. Krzywoustego, K. Sprawiedliwego, K. Jagiellończyka

2019-12-31

wtorek

08:30

ul. Kazimierza Sprawiedliwego

ul. L. Białego, B. Wstydliwego, B. Krzywoustego, K. Sprawiedliwego, K. Jagiellończyka

2019-12-31

wtorek

08:30

ul. Leszka Białego

ul. L. Białego, B. Wstydliwego, B. Krzywoustego, K. Sprawiedliwego, K. Jagiellończyka

2020-01-02

czwartek

08:30

os. Na Stoku 20

 

2020-01-02

czwartek

08:30

ul. Henryka Brodatego

ul. J. Kazimierza, Przemysława II, H. Brodatego, Władysława IV, J. Olbrachta

2020-01-02

czwartek

08:30

ul. Jana Kazimierza

ul. J. Kazimierza, Przemysława II, H. Brodatego, Władysława IV, J. Olbrachta

2020-01-02

czwartek

08:30

ul. Jana Olbrachta

ul. J. Kazimierza, Przemysława II, H. Brodatego, Władysława IV, J. Olbrachta

2020-01-02

czwartek

08:30

ul. Przemysława II

ul. J. Kazimierza, Przemysława II, H. Brodatego, Władysława IV, J. Olbrachta

2020-01-02

czwartek

08:30

ul. Władysława IV

ul. J. Kazimierza, Przemysława II, H. Brodatego, Władysława IV, J. Olbrachta

2020-01-02

czwartek

14:00

os. Na Stoku 3

 

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Niebyła 9

 

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Olczakowej

 

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Folwarczna

ul. Folwarczna, ks. Kaczyńskiego, Kirchmajera, Makuszyńskiego, Łowińskiego

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Kirchmajera

ul. Folwarczna, ks. Kaczyńskiego, Kirchmajera, Makuszyńskiego, Łowińskiego

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Makuszyńskiego

ul. Folwarczna, ks. Kaczyńskiego, Kirchmajera, Makuszyńskiego, Łowińskiego

2020-01-04

sobota

08:30

ul. ks. Kaczyńskiego

ul. Folwarczna, ks. Kaczyńskiego, Kirchmajera, Makuszyńskiego, Łowińskiego

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Łowińskiego 5

ul. Folwarczna, ks. Kaczyńskiego, Kirchmajera, Makuszyńskiego, Łowińskiego

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Studzienna

ul. Twaroga, Studzienna

2020-01-04

sobota

08:30

ul. Twaroga

ul. Twaroga, Studzienna

2020-01-04

sobota

19:30

ul. Darwina 1B

ul. Darwina 1B, 4, 7

2020-01-04

sobota

19:30

ul. Darwina 4

ul. Darwina 1B, 4, 7

2020-01-04

sobota

19:30

ul. Darwina 7

ul. Darwina 1B, 4, 7

2020-01-05

niedziela

15:00

os. Na Stoku 23

 

2020-01-07

wtorek

08:30

ul. Grębałowska (48-86)

 

2020-01-07

wtorek

08:30

os. Na Stoku 37

os. Na Stoku 37, 40

2020-01-07

wtorek

08:30

os. Na Stoku 40

os. Na Stoku 37, 40

2020-01-07

wtorek

09:00

os. Na Stoku 50

od ostatniego mieszkania

2020-01-08

środa

08:30

ul. Kantorowicka od nr 1 do ul. Kocmyrzowskiej

ul. Kantorowicka od nr 1 do ul. Kocmyrzowskiej

2020-01-08

środa

16:00

os. Na Stoku 10

 

2020-01-08

środa

16:00

os. Na Stoku 31

 

2020-01-09

czwartek

08:30

ul. Kantorowicka od bl. Nr 46B do ul. Gustawa Morcinka

ul. Kantorowicka od bl. Nr 46B do ul. Gustawa Morcinka

2020-01-09

czwartek

16:00

os. Na Stoku 10C

od ostatniego mieszkania

2020-01-09

czwartek

16:00

os. Na Stoku 21 (m. przy przedszkolu)

os. Na Stoku 22, 21

2020-01-09

czwartek

16:00

os. Na Stoku 22

os. Na Stoku 22, 21

2020-01-10

piątek

13:00

os. Na Stoku 27A

 

2020-01-10

piątek

15:00

os. Na Stoku 24

 

2020-01-11

sobota

08:00

os. Na Stoku 10B

 

2020-01-11

sobota

08:30

os. Na Stoku 29A

 

2020-01-11

sobota

09:00

os. Na Stoku 13

 

2020-01-11

sobota

09:00

os. Na Stoku 46

od ostatniego mieszkania

2020-01-12

niedziela

14:00

ul. Cyprysów

ul. Freegego, Cyprysów, Korohody, Kamberskiego, Płaska

2020-01-12

niedziela

14:00

ul. Freegego

ul. Freegego, Cyprysów, Korohody, Kamberskiego, Płaska

2020-01-12

niedziela

14:00

ul. Kamberskiego

ul. Freegego, Cyprysów, Korohody, Kamberskiego, Płaska

2020-01-12

niedziela

14:00

ul. Korohody

ul. Freegego, Cyprysów, Korohody, Kamberskiego, Płaska

2020-01-12

niedziela

14:00

ul. Płaska

ul. Freegego, Cyprysów, Korohody, Kamberskiego, Płaska

Księża pracujący w naszej parafii od początku jej powstania.    

Księża pracujący w parafii

Księża pracujący w parafii

„Miłosierdzia Bożego”

w Krakowie, os. Na Wzgórzach

l.p. Nazwisko i imię

od kiedy

przyszedł

skąd przyszedł kiedy odszedł dokąd poszedł inne
1. + Jan Hyc 9.V.1969. był już proboszczem w Pleszowie     proboszcz w Pleszowie, „Na Niebyle” i Na Wzgórzach Krzesł.
2. Piotrowski Marian          
3. Dziedzic Stanisław          
4. Kubień Kazimierz          
5. Truty Franciszek 1971-1976        
6. Truty Franciszek 1971-1976        
7. Gubała Wacław 1976       Grębałów
8. Makselon Józef         Grębałó1)
9. Zajda Józef 1976       Grębałów
10. Kawczak Władysław 1976       Grębałów
11. Małysa Czesław 21.VIII.1975. Poręba Żegoty 24.VI.1979. D.N.J.Chr. Boni Kraków  
12. Jakub Gil 19.VI.1977. Zakopane Czernichowianka      
13. Pasternak Władysław 24.VI.1979.   28.VI.1981. Nowa Huta - Czyżyny wikariusz
14. Markiewicz Bogdan 24.VI.1979. Dąbrowa Narodowa 28.VI.1981. Kraków – Bronowice Małe  
15. Motyka Franciszek     21.VI.1980. Kalwaria Zebrzydowska  
16. Moskwa Ignacy 24.VI.1979. Kraków - Salwator      
17. Jaśkowiec Stanisław 21.VI.1980 Jaworzno -Niedzieliska 23.VIII.1986. P.J. Dobrego Pasterza w Krakowie wikariusz
18. Targosz Tadeusz 28.VI.1981. Trzebinia _ Siersza 20.VIII.1988. bł. Jadwigi Królowej Kraków – Krowodrza

wikariusz

Pleszów + Wzg. Krz.

19. Zyzak Grzegorz 28.VI.1981. Radziechowy 22.VIII.1987. Zawoja – Wilczna

wikariusz Pleszów + Wz. Krz.

poszedł na proboszcza

20. Radzik Jan 23.VIII.1986. Niep.Serca NMP w Trzebini – Sierszy     wikariusz
21. Laskowski Marek 16.VIII.1988. św. M. M. Kolbego w N. Hucie – Mistrzejowicach     wikariusz par. św.
22. Mleczko Bolesław 20.VIII.1988. św. Jana Chrzciciele w Krakowie     wikariusz
23. Budzoń Jacek 20.VIII.1988. św. Marcina w Krzeszowicach 26.VIII.1995. Św. Józefa w Krakowie – Podgórzu wikariusz
             
24. Wróbel Bogusław 22.VIII.1987. NMP Matki Koscioła Kraków –Prądnik Biały 21.IV.1990. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach wikariusz
25. Jaster Janusz 21.IV.1990. M.B. Wspomożenia Wiernych w Dobczycach 24.VIII.1991. św. Klemensa w Wieliczce wikariusz
26. Masny Grzegorz 24.VIII.1991. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej     wikariusz
27. Zaręba Jan 24.VIII.1991. Narodzenia NMP w Myślenicach i kapelan w szpitalu    

wikariusz i

penitencjarz

28. Ryżka Wiesław 24.VIII.1991. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie 26.VIII.1995. Najść. Serca Pana Jezusa w Krakowie – Łagiewnikach wikariusz
 28.a. Głód Jan 25.IX.1994 Byczyna k/Jaworzna  VI.2010.
emerytura, pozostaje na miejscu
 

prałat

proboszcz do czerwca 2010 r.

obecnie ksiądz emeryt

29. Polewka Krzysztof 26.VIII.1995.       wikariusz
30. Guzik Piotr     25.VIII.1998. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Piaskach Wielkich wikariusz
31. Polewka Krzysztof 26.VIII.1995.       wikariusz
32. Dziubek Jan     26.VIII.1999. Podwyższenia Krzyża Św. w Krakowie –Kurdwanowie wikariusz
33. Kruk Krzysztof     26.VIII.1999. Św. Stanisława BM w Stryszawie Dolnej wikariusz
34. Włodarczyk Paweł 26.VIII.1999. Najść. Rodziny w Zakopanem 30.VIII.2002. św. Piotra w Wadowicach wikariusz
35. Guziak Dariusz 25.VIII.1998. parafia w Budzowie 30.VIII.2002. MB Królowej Polski Kraków – Kobierzyn wikariusz
36. Mędrzak Jan 25.VIII.1998. św. Marii Magdaleny w Rabce 26.VIII.2000. kapelan Szpitala im. Rydygiera w Nowej Hucie, zam. NMP Królowej Polski - Bieńczyce na kapelana szpitala
37. Reczek Jan     26.VIII.2003. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie

wikariusz

penitencjarz

38. Pytel Zbigniew 26.VIII.1999. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie 26.VIII.2003. św. Karola Boromeusza w Krakowie ul. Siemaszki wikariusz
39. Leśniak Bogdan 26.VIII.2000. ŚŚ. App. Piotra i Pawła w Trzebini 27.VIII.2004. p/w św. Krzyża w Krakowie wikariusz
40. Barański Ryszard 30.VIII.2002. MB Różańcowej Kraków – Piaski Nowe 25.VIII.2005. p/w MB Nieustającej Pomocy Kraków – Mydlniki wikariusz
41. Żółkiwicz Daniel 26.VIII.2003 św. Barbary w Libiążu 27.VIII.2004. p/Narodzenia NMP w Krakowie  
42. Polak Stanisław 26.VIII.2003. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie      
43. Kapuściak Marian     25.VIII.2007. p/w Św. Maksymiliana Marii Kolbego Kraków – Mistrzejowice wikariusz
44. Szklany Stanisław 27.VIII.2004. p/w Miłosierdzia Bożego w Zakopanem - Chramcówki 27.X.2007.

na proboszcza

parafii p/w Przenajświętszej Trójcy w Bobrku

wikariusz
45. Korbel Janusz 27.VIII.2004 p/w św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie 24.VII.2011.. p/w Świętej Rodziny w Zakopanem wikariusz
46. Tarnawa Zbigniew 27.VIII.2005. p/w św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach     wikariusz
47. Dąbrowski Kazimierz 26.VIII.2006. p/w św. Brata Alberta Kr.-Nowa Huta    

wikariusz

penitencjarz

48. Michalak Milan 25.VIII.2007. par.p/w Wniebowzięcia NMP w Zagórzu     wikariusz
49. dr Abrahamowicz Jan
- proboszcz
VI.2010. par. Św. Krzyża - Kraków      proboszcz
50. Hodana Marcin VI. 2011.        wikariusz
51. Stryszawski Michał VIII.2011. po Seminarium      wikariusz
Księża pracujący w parafii od kiedy, do kiedy.    

Księża pracujący w parafii

„Miłosierdzia Bożego”

w Krakowie, os. Na Wzgórzach

Księża pracujący w parafii

„Miłosierdzia Bożego”

w Krakowie, os. Na Wzgórzach

l.p. Nazwisko i imię

od kiedy

przyszedł

skąd przyszedł kiedy odszedł dokąd poszedł inne
1. + Jan Hyc 9.V.1969. był już proboszczem w Pleszowie     proboszcz w Pleszowie, „Na Niebyle” i Na Wzgórzach Krzesł.
2. Piotrowski Marian          
3. Dziedzic Stanisław          
4. Kubień Kazimierz          
5. Truty Franciszek 1971-1976        
6. Truty Franciszek 1971-1976        
7. Gubała Wacław 1976       Grębałów
8. Makselon Józef         Grębałó1)
9. Zajda Józef 1976       Grębałów
10. Kawczak Władysław 1976       Grębałów
11. Małysa Czesław 21.VIII.1975. Poręba Żegoty 24.VI.1979. D.N.J.Chr. Boni Kraków  
12. Jakub Gil 19.VI.1977. Zakopane Czernichowianka      
13. Pasternak Władysław 24.VI.1979.   28.VI.1981. Nowa Huta - Czyżyny wikariusz
14. Markiewicz Bogdan 24.VI.1979. Dąbrowa Narodowa 28.VI.1981. Kraków – Bronowice Małe  
15. Motyka Franciszek     21.VI.1980. Kalwaria Zebrzydowska  
16. Moskwa Ignacy 24.VI.1979. Kraków - Salwator      
17. Jaśkowiec Stanisław 21.VI.1980 Jaworzno -Niedzieliska 23.VIII.1986. P.J. Dobrego Pasterza w Krakowie wikariusz
18. Targosz Tadeusz 28.VI.1981. Trzebinia _ Siersza 20.VIII.1988. bł. Jadwigi Królowej Kraków – Krowodrza

wikariusz

Pleszów + Wzg. Krz.

19. Zyzak Grzegorz 28.VI.1981. Radziechowy 22.VIII.1987. Zawoja – Wilczna

wikariusz Pleszów + Wz. Krz.

poszedł na proboszcza

20. Radzik Jan 23.VIII.1986. Niep.Serca NMP w Trzebini – Sierszy     wikariusz
21. Laskowski Marek 16.VIII.1988. św. M. M. Kolbego w N. Hucie – Mistrzejowicach     wikariusz par. św.
22. Mleczko Bolesław 20.VIII.1988. św. Jana Chrzciciele w Krakowie     wikariusz
23. Budzoń Jacek 20.VIII.1988. św. Marcina w Krzeszowicach 26.VIII.1995. Św. Józefa w Krakowie – Podgórzu wikariusz
             
24. Wróbel Bogusław 22.VIII.1987. NMP Matki Koscioła Kraków –Prądnik Biały 21.IV.1990. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach wikariusz
25. Jaster Janusz 21.IV.1990. M.B. Wspomożenia Wiernych w Dobczycach 24.VIII.1991. św. Klemensa w Wieliczce wikariusz
26. Masny Grzegorz 24.VIII.1991. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej     wikariusz
27. Zaręba Jan 24.VIII.1991. Narodzenia NMP w Myślenicach i kapelan w szpitalu    

wikariusz i

penitencjarz

28. Ryżka Wiesław 24.VIII.1991. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie 26.VIII.1995. Najść. Serca Pana Jezusa w Krakowie – Łagiewnikach wikariusz
28a. Głód Jan 25.IX.1994 Byczyna k/Jaworzna  VI.2010.
emerytura
pozostaje na miejscu
 

prałat

proboszcz do czerwca 2010 r.

obecnie ksiądz emeryt

29. Polewka Krzysztof 26.VIII.1995.       wikariusz
30. Guzik Piotr     25.VIII.1998. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Piaskach Wielkich wikariusz
31. Polewka Krzysztof 26.VIII.1995.       wikariusz
32. Dziubek Jan     26.VIII.1999. Podwyższenia Krzyża Św. w Krakowie –Kurdwanowie wikariusz
33. Kruk Krzysztof     26.VIII.1999. Św. Stanisława BM w Stryszawie Dolnej wikariusz
34. Włodarczyk Paweł 26.VIII.1999. Najść. Rodziny w Zakopanem 30.VIII.2002. św. Piotra w Wadowicach wikariusz
35. Guziak Dariusz 25.VIII.1998. parafia w Budzowie 30.VIII.2002. MB Królowej Polski Kraków – Kobierzyn wikariusz
36. Mędrzak Jan 25.VIII.1998. św. Marii Magdaleny w Rabce 26.VIII.2000. kapelan Szpitala im. Rydygiera w Nowej Hucie, zam. NMP Królowej Polski - Bieńczyce na kapelana szpitala
37. Reczek Jan     26.VIII.2003. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie

wikariusz

penitencjarz

38. Pytel Zbigniew 26.VIII.1999. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie 26.VIII.2003. św. Karola Boromeusza w Krakowie ul. Siemaszki wikariusz
39. Leśniak Bogdan 26.VIII.2000. ŚŚ. App. Piotra i Pawła w Trzebini 27.VIII.2004. p/w św. Krzyża w Krakowie wikariusz
40. Barański Ryszard 30.VIII.2002. MB Różańcowej Kraków – Piaski Nowe 25.VIII.2005. p/w MB Nieustającej Pomocy Kraków – Mydlniki wikariusz
41. Żółkiwicz Daniel 26.VIII.2003 św. Barbary w Libiążu 27.VIII.2004. p/Narodzenia NMP w Krakowie  
42. Polak Stanisław 26.VIII.2003. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie      
43. Kapuściak Marian     25.VIII.2007. p/w Św. Maksymiliana Marii Kolbego Kraków – Mistrzejowice wikariusz
44. Szklany Stanisław 27.VIII.2004. p/w Miłosierdzia Bożego w Zakopanem - Chramcówki 27.X.2007.

na proboszcza

parafii p/w Przenajświętszej Trójcy w Bobrku

wikariusz
45. Korbel Janusz 27.VIII.2004 p/w św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie 24.VII.2011.. p/w Świętej Rodziny w Zakopanem wikariusz
46. Tarnawa Zbigniew 27.VIII.2005. p/w św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach     wikariusz
47. Dąbrowski Kazimierz 26.VIII.2006. p/w św. Brata Alberta Kr.-Nowa Huta    

wikariusz

penitencjarz

48. Michalak Milan 25.VIII.2007. par.p/w Wniebowzięcia NMP w Zagórzu     wikariusz
49. dr Abrahamowicz Jan
- proboszcz
VI.2010. par Św. Krzyża - Kraków      proboszcz
50. Hodana Marcin VI. 2011.        wikariusz
51. Stryszawski Michał VIII.2011. po Seminarium      wikariusz