zdjęcia nagłówek

DSC00530 DSC00529 DSC00533 DSC00535 DSC00532 DSC00540 DSC00531

Informacje dotyczące otrzymania sakramentu małżeństwa.    

Sakrament małżeństwa

Do spisania zapowiedzi należy zgłosić się osobiście najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego. W wypadku pragnienia załatwiania spraw prawnych związanych z zawarciem sakramentalnego małżeństwa w jeszcze innej parafii, z jednej z macierzystych należy uzyskać dokument świadczący o zgodzie na taką procedurę.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • metryki chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół narzeczeński) wydane w okresie ostatnich 6 miesięcy;
  • dowody osobiste;
  • indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej (świadectwa);
  • świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej);
  • w wypadku wdowców i wdów - kościelny akt zgonu współmałżonka.


MAŁOLETNI NARZECZENI

  • narzeczeni nie mogą być zwalniani z obowiązku uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz z dwóch wiztyt w poradni dla narzeczonych;
  • prośbę o dyspensę od wieku należy skierować do Księdza Biskupa odpowiednio wcześnie przed datą ślubu;
  • narzeczeni, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, przed złożeniem prośby o dyspensę od wieku, zobowiązani są do dwóch rozmów w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii metropolitalnej (we wtorki w godz.: 10 - 12 oraz w czwartki w godz.: 16 - 18). Czas dzielący pierwsza rozmowę od drugiej nie może być krótszy niż 1 miesiąc.